Luděk Lisse – znalec práva rozhodčího řízení

Luděk Lisse – znalec práva rozhodčího řízení

JUDr. Luděk Lisse, Ph.D., LL.MNabídka služeb advokátní kanceláře

Renomovaná advokátní kanceláře LISSE LEGAL je spojena se jménem JUDr. Luděk Lisse, Ph.D., LL.M., který patří k jejím zakladatelům. Samostatné advokacii se věnuje od roku 2006. Advokátní kancelář nabízí služby v oblasti insolvenčního, obchodního, občanského a trestního práva. Služby zde poskytují odborníci, kteří mají pestré znalosti ze soukromého i veřejného práva jak v ČR, tak v EU a rovněž práva mezinárodního. Zakladatel advokátní kanceláře LISSE LEGAL je členem advokátní komory, je vědecky a pedagogicky činný, vykonává řadu funkcí a rozsáhlá je rovněž i jeho činnost publikační.